Pendik Ergoterapi | İstanbul Ergoterapi ve Dil Konuşma Merkezi

Ergoterapi başta otizm, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi psikiyatrik hastalıklar olmak üzere farklı birçok hastalığın da tedavisinde başvurulan; sağlığın ve refahın artırılmasını amaç edinen danışan merkezli bir sağlık mesleğidir. Pendik Ergoterapi ve Dil Konuşma Merkezimizde otizm, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite başta olmak üzere tüm duyusal eksiklik alanlarında hizmet verilmektedir.

Pendik Ergoterapi ve Dil Konuşma Merkezi olarak öncelikli hedefimiz kişinin yaşam kalitesini arttırarak toplumsal hayata katılımını sağlamaktır. Zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, çevresel, duygusal alanlarda zorluk çeken, özel tedaviye ihtiyaç duyan, dil gelişiminde yaşanan problem nedeniyle konuşmakta sıkıntı yaşayan, davranışsal anlamda problem çektiği için uyum sağlamada zorluk yaşayan kişilere uygulanır. Pendik Ergoterapi olarak her yaş grubundaki kişiye destek vermekteyiz.

Ergoterapi insanlarda aktivitelere katılım yoluyla sağlık, iyi olma hali ve tatmini amaçlayan bir sağlık disiplini olarak tanımlanmaktadır. Ergoterapinin temel amacı bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımıdır. Ergoterapi 3 alandan oluşur:

1. Kendine bakım: Kişinin bakımını amaç edinen şahsi uygulamalara kendi sağlık bütünlüğü içinde izin veren aktivitelerdir. Diğer bir deyişle tipik olarak sosyal ve günlük hayatımızdaki aktiviteleri içerir

2. Üretkenlik: Çocuklar için gelişimsel oyunlar ve ileriki yaşlar için aktivite eğitimidir.

3. Boş vakit: Kişinin üretken olma zorunluluğu olmadığı zaman ilgilendiği uğraşıları kapsar. Bu aktiviteler kişisel tercihlere ve ilgilere göre belirlenir.

Pendik Ergoterapi olarak bireylerin yaşam stili ve değerlerine uygun tedavi amaçlarız. Ergoterapi yaşam stili ve değerler ile ilişkili faktörler, birey ve ergoterapistin kültürel yapısından etkilenir. Bu kültürlerin birbiriyle uyumlandırabilmesi, ergoterapinin etkinliği açısından oldukça önemlidir